ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 มิ.ย. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 พ.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 พ.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 พ.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 เม.ย. 2565
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 เม.ย. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
14 มี.ค. 2565
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 มี.ค. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 ก.พ. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เป็นบ่อในพื้นที่ตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20