ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน(ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ธ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีคัดเ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีคัดเ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ธ.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๒๕ สายหอประชุมเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ธ.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๐๘ สายวังจระเข้-หนองฟ้าผ่า หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ธ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 พ.ย. 2564
7 เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดนก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน(ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 พ.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.19-026 สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 พ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 พ.ย. 2564
10 ประกาศ เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
16 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38