ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 พ.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 เม.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน ก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและออกกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 เม.ย. 2563
4 วันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ - บ้านระหว่างควน หมู่ที่ 5 ตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 เม.ย. 2563
5 วันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างประปา - ไสยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 เม.ย. 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 เม.ย. 2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน ก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2563
8 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน ก่อสร้างทางปั่นจักรยานและออกกำลังกายกลางแจ้งฃหมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 เม.ย. 2563
9 วันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัง - ไสปีบ หมู่ที่ 5 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 เม.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.19-035 สายโคกโพธิ์ ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลโตนดด้วน ด้วยวิธีประ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38