ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ต.ค. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับงวานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 ต.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ต.ค. 2562
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 ต.ค. 2562
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ก.ย. 2562
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ส.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.ค. 2562
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 มิ.ย. 2562
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤาภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36