ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 มิ.ย. 2564
2 การกำหนดราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 พ.ค. 2564
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 พ.ค. 2564
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 พ.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
29 เม.ย. 2564
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
19 เม.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสโดน-ป่าตอ รหสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 19-040 หมู่ที่ 8 บ้านไสโดน - ป่าตอ ตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
259
16 เม.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 19-015 สายบ้านจ่าภาส - โคกเทียม หมู่ที่ 5 บ้านวังจระเข้-หนองปรือ ตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
253
16 เม.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
09 เม.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 10 (วังหัวพลู) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.19-021 สายซอย 10 (วังหัวพลู) หมู่ที่ 4,2 บ้านวังจระเข้ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35