ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ม.ค. 2565
2 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ม.ค. 2565
3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเทศบาลตำบลโตนดด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ธ.ค. 2564
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2564
6 การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ธ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 พ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29