ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน