ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดนก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน(ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดนก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน(ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน