ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.19-026 สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.19-026 สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน