ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ทพ.ถ.19-014 สายหน้าร.ร.บ้านโคกโดน-ป่าตอ หมู่ที่ 2,4
ตำบลโตนดด้วน


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 473 คน