ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนประปาภายในตำบล หมูที่ 1,2,3,4,5,7,8
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 477 คน