ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับงวานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง วันเวลาตรวจรับงวานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน