ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลโตนดด้วน
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลโตนดด้วน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน