ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน