กิจกรรม : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565รายละเอียด :
    

      วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวรจิต สายแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโตนดด้วน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลโตนดด้วนเพื่อติดตามการปฎิบัติงานตามหลังเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

      ในการนี้ นายวรจิต สายแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลโตนดด้วน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ผลการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**