กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาแปลงดอกไม้
รายละเอียด :
    

วันที่  8  เมษายน  2565  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมพัฒนาแปลงดอกไม้ (ดอกฟ้าประทาน)  โดยการร่วมกันกำจัดวัชพืชแปลงดอกฟ้าประทานและเก็บขยะ  ณ ถนนสายควนขนุน - ทะเลน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เพิ่มเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของเทศบาลคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565    อ่าน 58 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**